Smaken av sol & sommar – hela året!
Kontakta mig

Miljöarbete

Fruktbudets miljöarbete kan beskrivas som ett kretslopp där vi definierar mål och åtgärder, agerar och genomför, mäter resultatet och utvecklar arbetet, definierar nya mål och åtgärder, och så vidare.


 1. Målsätter

  Vi definierar vilka områden vi ska arbeta inom och sätter ambitiösa och relevanta miljömål. Genom att sätta tydliga mål kan vi hela tiden flytta gränser och bli bättre. se Miljömål

 2. Genomför

  Vi sätter inte bara upp miljömål, vi genomför dem också. Vi jobbar med att minska vår miljöpåverkan inom flera områden: Energi, Avfall, Transporter, Produkter, Kemikalier, Förbrukningsmateriel och Emballage. se Genomförda åtgärder

 3. Följer upp

  Vi klimatkompenserar också för de CO2 utsläpp som våra egna transporter orsakar. Vi mäter ständigt hur vi ligger till i förhållande till våra miljömål. Vi revideras och kontrolleras också av ett externt certifierings-företag, som säkerställer att vi uppfyller miljöcertifieringen ISO 14001. Vi följer upp resultatet och lär oss, både av våra goda och mindre goda åtgärder. se certifieringar.

MILJÖMÅL

Vår väg mot minskad miljöbelastning. Fruktbudets miljömål.

Vi arbetar fokuserat och strukturerat för att minska vår miljöbelastning. Genom att sätta tydliga mål kan vi hela tiden flytta gränser och bli bättre.

 • Fortsätta att klimatkompensera för 100 % av de utsläpp Fruktbudets egna och externa transporter orsakar.

 • Genom mer koncentrerade försäljningsinsatser öka densiteten per leveransplats/leveransrutt för att därmed också sänka bränsleförbrukningen per leverans.

 • Vi ska fortsätta att minska vår el-användning med 2-5 % per år. Detta ska t.ex. ske genom att succesivt byta ut traditionella lysrör mot LED-rör i våra produktionsanläggningar samt att genom ökad medvetenhet spara på el genom energisparande rutiner.

 • Idag är samtliga fordon som används i Fruktbudet av Miljöklass 2005. Vi fortsätter denna utveckling genom att vid nyanskaffning löpande uppdatera vår fordonsflotta till högsta gällande miljöklass. Under 2018 skall vi påbörja övergången till elbilar för våra transporter.

 • 100% av vår utsorterade frukt samt skall tas hand om på ett miljöeffektivt sätt ( t ex. biogasproduktion, djurparker, Rescued Fruits, m fl.).

 • Idag har vi till stor del returemballage i både våra inkommande och utgående transporter, men vi fortsätter att utveckla detta och ska öka användandet av returemballage med 5% per år.