Smaken av sol & sommar – hela året!
Kontakta mig

Miljöarbete

VI VILL VARA EN FÖREBILD, BÅDE FÖR DIG OCH ANDRA


Vi tar vårt ansvar som samhällsmedborgare mycket seriöst. Därför står miljö- och klimatfrågorna högt på vår agenda. Vi vill vara en förebild för andra företag och efterlever självklart den miljölagstiftning som finns och deltar i frivilliga initativ som t.ex. ISO 14001.

Alla vi som arbetar på Fruktbudet är utbildade och motiverade till att uppträda och agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i vårt dagliga arbete. Här pågår också en ständig förbättring och systematisk mätning av vår miljöprestanda.

Inte minst är vi noga med att minimera förorenade utsläpp till luft, mark och vatten. I den miljöstrategi vi lagt fram till 2018 ingår bland annat att nå mål som att kontinuerligt minska avfall, använda fler miljöanpassade fordon och prioritera leverantörer som tillhandahåller ekologiska produkter.

Kontakta gärna vår miljöansvarige, Fredrik Fröborg, om du vill veta mer. Telefonnummer 020-55 44 20.

Läs mer om vår miljöarbete