Smaken av sol & sommar – hela året!
020-554420

Vi vill vara en förebild

Fruktbudet har ambitionen att vara det mest ansvarstagande företaget i vår bransch när det gäller miljöfrågor. Vi ska leda utvecklingen och vara Sveriges mest miljö- och klimatmedvetna leverantör i fruktkorgsbranschen.

Klimatkompensation

Vi tar ansvar för vår klimatpåverkan

Genom att välja Fruktbudet gör du det också. Fruktbudet arbetar ständigt för en minskad miljöbelastning. Som ett led i detta klimatkompenserar vi för de utsläpp våra transporter orsakar – genom att plantera nya fruktträd.

Vi kompenserar för 100 % av alla transporter

Vi har tagit hjälp av U&We, som är ett av de ledande konsultföretagen inom miljö, klimat och hållbarhet. De har beräknat att Fruktbudets bilar i Stockholm, Göteborg och Malmö orsakade cirka 228 ton koldioxidutsläpp under 2020 i form av förbrukad diesel. Vi har därför valt att klimatkompensera för 100 % av dessa utsläpp genom att plantera nya fruktträd i Afrika.

Certifierad trädplantering

Fruktbudets trädplantering är certifierad av organisationen Plan Vivo, en icke vinstdrivande organisation i Edinburgh, med nära samarbete med University of Edinburgh och School of GeoSciences. Denna tredjepartscertifiering och kontroll säkerställer att allt fungerar som det är tänkt, genom utbildning i metoder, program och rutiner för hur trädplanteringarna kontrolleras och sköts, samt stöd och konsultation till bönderna.

Klimatkompensation är viktigt, men inte allt

Att klimatkompensera är ett viktigt komplement i Fruktbudets miljöarbete – inte något vi gör istället för att minska våra utsläpp. Vi har skrivit ett avsiktsavtal med miljökonsultföretaget U&We att vi ska bedriva ett aktivt miljö- och klimatarbete i syfte att minska våra egna direkta och indirekta utsläpp. På detta vis kommer vårt behov av klimatkompensation gradvis att minska. Läs mer här om vad vi gjort och kommer att göra om i vårt miljöarbete. se Genomförda åtgärder samt nya Miljömål.

Miljöcertifiering

ISO 14001 för ett effektivt miljöarbete

Vi var varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan juni 2008, som första fruktkorgsleverantör. Certifikatet revideras årligen med externa inspektioner av A3cert, AAA Certification AB. För dig som kund innebär det en extra trygghet att Fruktbudets ledningssystem är certifierade av oberoende kontrollorgan, och att Fruktbudets policyer därmed är bevisat integrerade i verksamheten och har så varit de senaste sju åren. Läs mer.

SMAK cert for Malmö, Göteborg och Stockholm

SMAK för ekologiska varor

Vi är sedan 2008 certifierade för packning och förädling av ekologiska varor, och kontrolleras årligen av SMAK. Certifieringen innebär att vi har strikta interna rutiner för ankomstkontroll, lagring, packning, lastning och leverans av ekologiska varor. Detta för att säkerställa att inte konventionella och ekologiskt odlade varor blandas samman eller förväxlas. nligt EU:s regler måste ompackade ekologiska produkter vara märkta i hela förädlingsprocessen. De varor som säljs i obruten förpackning är alltid försedda med leverantörens egen märkning för ekologisk odling. Läs mer.

Inte bara prat.
Detta har vi genomfört

Certifierade för ISO 14001

Fruktbudet är sedan år 2007 ISO-certifierade i enlighet med miljöstandarden 14001. Det innebär bl.a. att vi har förpliktigat oss till att arbeta mot ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöavtryck. Det innebär också att vi kontinuerligt analyserar vår miljöpåverkan för att kunna sätta in åtgärder där de får störst effekt. Årligen revideras sedan verksamheten av extern ISO-revisor.

Miljöträning

Vi utbildar våra medarbetare i miljökunskap och i vårt miljöarbete eftersom allmän medvetenhet är centralt för att lyckas med miljöarbetet.

Klimatkompensering

Vi klimatkompenserar för 100 % av de utsläpp som våra transporter orsakar. Klimatkompensation sker genom att vi deltar i projekt för trädplantering i Afrika i samarbete med organisationen Zero Mission.

Ekologisk frukt

Vi har under en rad av år ökat vår försäljning av Ekologisk frukt från 20 % till ca 40 %. Under 2016 lanserade vi vårt eget varumärke EKO 365, då vi som branschledande aktör vill vara med och driva utvecklingen mot en seriös marknad för ekologiska fruktkorgar i Sverige. EKO365 är vår stämpel som står för kvalitetssäkrade korgar med 100 % ekologisk frukt, 365 dagar om året – allt reviderat av extern part, i vårt fall SMAK.

Returfrukt

Vi tar hand om all utsorterad och överbliven frukt på ett miljöeffektivt sätt. Det innebär att ingen frukt går till spillo. Frukt som av någon anledning är kasserad eller som inte håller måttet för fruktkorgarna, går i stället till välgörenhet som t.ex. stadsmissionen, djurparker som t.ex. Skånes Djurpark eller så skickas den till Rescued Fruits i Helsingborg som använder den till produktion av marmelad eller saft. Frukt som inte kan användas till dessa saker blir istället till biogas. Vi behöver med andra ord aldrig ha dåligt samvete över frukt som inte kan användas till det var avsedd till från början, det känns skönt!

Köroptimering

Vi samlastar frukten och arbetar dagligen för att förkorta distributionsvägar och undvika onödiga transporter. Nyligen har vi t ex. försett alla våra fordon med GPS-teknik, som gjort vår ruttoptimering mer effektiv, vilket har fått till följd att vi har sänkt våra utsläpp med hela 20 %.

Leverans med elbil

Miljön står i fokus för när vi jobbar med vår fordonsflotta. Vid nyanskaffning av bilar är det endast högsta miljöklass som kan väljas. Under 2018 införskaffade vi våra första el-leveransbilar och påbörjade därmed arbetet som på lite sikt ska ge oss helt fossilfria leveranser ut till våra kunder. Vi använder endast miljömärkt el. Som komplement till elbilarna så tankar vi våra övriga bilar i ökande andel med HVO100. Senast år 2025 ska samtliga av Fruktbudets leveranser vara helt fossilfria. Fram till dess så klimatkompeserar vi för de utsläpp som vi fortfarande kvarstår.

Elektronisk fakturering

Vi har minskat vår pappersförbrukning genom att öka andelen elektronisk fakturering. Vi jobbar sedan flera år med digital signering av offerter/avtal och vi använder endast svanenmärkta skrivare/papper.

Minimera emballage

Vi arbetar aktivt med att öka andelen returemballage för den inköpta frukten så att vi kan minimera användningen av wellpapp och träd.