Smaken av sol & sommar – hela året!

Vi vill vara en förebild

Fruktbudet har ambitionen att vara det mest ansvarstagande företaget i vår bransch när det gäller miljöfrågor. Vi ska leda utvecklingen och vara Sveriges mest miljö- och klimatmedvetna leverantör i fruktkorgsbranschen.

Klimatkompensation

Vi tar ansvar för vår klimatpåverkan

Genom att välja Fruktbudet gör även du det. Fruktbudet arbetar ständigt för en minskad miljöbelastning. Som ett led i detta klimatkompenserar vi för de utsläpp våra transporter orsakar – genom att plantera fruktträd.

Vi kompenserar för 100 % av alla våra transporter

Fruktbudet samarbetar med Zero Mission som årligen beräknar våra utsläpp av koldioxid så att vi sen kan kompensera för dessa. Kompensation sker genom trädplantering i projektet Trees for Global Benefits i Uganda. Träden ger värdefulla ekosystemtjänster, bland annat genom den koldioxid som binds, men även genom tillgång till ved, timmer, frukt och ökad klimatanpassning, vilket skapar en tryggare livssituation. Genom att använda inhemska trädarter, ett grundkriterium i Plan Vivo-standarden, stärks den biologiska mångfalden samtidigt som regionen blir mindre sårbar för klimatförändringar.

Klimatkompensation är viktigt, men inte allt.

Att klimatkompensera är ett viktigt komplement i Fruktbudets miljöarbete – men det är inte något vi gör istället för att minska våra utsläpp. Under 2014 klimatkompenserade vi för ca 350 ton koldioxid, under 2022 var vi nere på 103 ton. Att de utsläpp som vi kompenserar för minskar beror framförallt på att vi släpper ut mindre och mindre koldioxid i våra leveranser. Vi minskar vårt koldioxidavtryck genom att succesivt gå över på eldrivna bilar samt ökad användning av HVO100 i bilarna med förbränningsmotor. Under 2022 la vi över en del av våra leveranser i storstädernas mest centrala delar på cykelbud via MoveByBike. Detta samarbete utökas under 2023 för att omfatta fler leveranser på fler orter.

Senast 2025 ska Fruktbudets leveranser vara helt fossilfria. Frukten från våra korgar ska helt enkelt kännas bra både i munnen och för vårt samvete.

Miljöcertifiering

ISO 14001 för ett effektivt miljöarbete

Vi var varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan juni 2008, som första fruktkorgsleverantör. Certifikatet revideras årligen med externa inspektioner av A3cert, AAA Certification AB. För dig som kund innebär det en extra trygghet att Fruktbudets ledningssystem är certifierade av oberoende kontrollorgan, och att Fruktbudets policyer därmed är bevisat integrerade i verksamheten och har så varit de senaste sju åren. Läs mer.

SMAK cert for Malmö, Göteborg och Stockholm

SMAK för ekologiska varor

Vi är sedan 2008 certifierade för packning och förädling av ekologiska varor, och kontrolleras årligen av SMAK. Certifieringen innebär att vi har strikta interna rutiner för ankomstkontroll, lagring, packning, lastning och leverans av ekologiska varor. Detta för att säkerställa att inte konventionella och ekologiskt odlade varor blandas samman eller förväxlas. nligt EU:s regler måste ompackade ekologiska produkter vara märkta i hela förädlingsprocessen. De varor som säljs i obruten förpackning är alltid försedda med leverantörens egen märkning för ekologisk odling. Läs mer.

Inte bara prat.
Detta har vi genomfört

Certifierade för ISO 14001

Fruktbudet är sedan år 2007 ISO-certifierade i enlighet med miljöstandarden 14001. Det innebär bl.a. att vi har förpliktigat oss till att arbeta mot ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöavtryck. Det innebär också att vi kontinuerligt analyserar vår miljöpåverkan för att kunna sätta in åtgärder där de får störst effekt. Årligen revideras sedan verksamheten av extern ISO-revisor.

Miljöträning

Vi utbildar våra medarbetare i miljökunskap och i vårt miljöarbete eftersom allmän medvetenhet är centralt för att lyckas med miljöarbetet.

Klimatkompensering

Vi klimatkompenserar för 100 % av de utsläpp som våra transporter orsakar. Klimatkompensation sker genom att vi deltar i projekt för trädplantering i Afrika i samarbete med organisationen Zero Mission.

Ekologisk frukt

Vi har under en rad av år ökat vår försäljning av Ekologisk frukt från 20 % till ca 40 %. Under 2016 lanserade vi vårt eget varumärke EKO 365, då vi som branschledande aktör vill vara med och driva utvecklingen mot en seriös marknad för ekologiska fruktkorgar i Sverige. EKO365 är vår stämpel som står för kvalitetssäkrade korgar med 100 % ekologisk frukt, 365 dagar om året – allt reviderat av extern part, i vårt fall SMAK.

Returfrukt

Vi tar hand om all utsorterad och överbliven frukt på ett miljöeffektivt sätt. Det innebär att ingen frukt går till spillo. Frukt som av någon anledning är kasserad eller som inte håller måttet för fruktkorgarna, går i stället till välgörenhet som t.ex. stadsmissionen, djurparker som t.ex. Skånes Djurpark eller så skickas den till Rescued Fruits i Helsingborg som använder den till produktion av marmelad eller saft. Frukt som inte kan användas till dessa saker blir istället till biogas. Vi behöver med andra ord aldrig ha dåligt samvete över frukt som inte kan användas till det var avsedd till från början, det känns skönt!

Köroptimering

Vi samlastar frukten och arbetar dagligen för att förkorta distributionsvägar och undvika onödiga transporter. Nyligen har vi t ex. försett alla våra fordon med GPS-teknik, som gjort vår ruttoptimering mer effektiv, vilket har fått till följd att vi har sänkt våra utsläpp med hela 20 %.

Leverans med elbil

Miljön står i fokus för när vi jobbar med vår fordonsflotta. Vid nyanskaffning av bilar är det endast högsta miljöklass som kan väljas. Under 2018 införskaffade vi våra första el-leveransbilar och påbörjade därmed arbetet som på lite sikt ska ge oss helt fossilfria leveranser ut till våra kunder. Vi använder endast miljömärkt el. Som komplement till elbilarna så tankar vi våra övriga bilar i ökande andel med HVO100. Senast år 2025 ska samtliga av Fruktbudets leveranser vara helt fossilfria. Fram till dess så klimatkompeserar vi för de utsläpp som vi fortfarande kvarstår.

Elektronisk fakturering

Vi har minskat vår pappersförbrukning genom att öka andelen elektronisk fakturering. Vi jobbar sedan flera år med digital signering av offerter/avtal och vi använder endast svanenmärkta skrivare/papper.

Minimera emballage

Vi arbetar aktivt med att öka andelen returemballage för den inköpta frukten så att vi kan minimera användningen av wellpapp och träd.