Smaken av sol & sommar – hela året!

Kvalitetsgaranti & nöjd-kund-garanti

Fruktbudet är sedan 2008 ISO 9001-certifierade. Det innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar rörande kvalitet. Vi sitter aldrig still utan letar hela tiden efter möjligheten att förbättra våra processer så att Ni som kunder i slutänden ska erhålla en bättre totalupplevelse. Skulle något ändå gå fel, kan du som kund känna dig trygg med vår ”Nöjd-kund-garanti”.

Reklamation från kund behandlas
enligt följande

Om Ni inte är nöjda

Ska leveransen omgående reklameras via telefon, fax eller e-mail.


Vid utebliven leverans

Vår leveransansvarig kontaktas. Ny fruktkorg levereras ut senast nästkommande arbetsdag.


Om enstaka frukter är skadade

Kunden kompenseras vid nästkommande leverans.


Ni får fel sortiment eller anser att produkten ej uppfyller ställda krav

Ny fruktkorg levereras omgående eller senast nästkommande arbetsdag.


Vi utreder

Orsakerna till reklamation utreds internt hos oss och korrigerande åtgärder vidtas.

Reklamationen loggas av oss för att senare bli underlag till ständiga förbättringar.