Smaken av sol & sommar – hela året!
Kontakta mig

GDPR

Kort om EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

GDPR är Europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning, som ersatte den nationella Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. På denna informationssida kan du bland annat läsa vilka av dina personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har. Du finner också instruktioner för hur du ska göra för att rätta en uppgift, beställa registerutdrag etc.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysik person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter och besöks- och orderhistorik.

Därför behöver vi dina personuppgifter

Fruktbudet i Norden AB använder dina personuppgifter för att kunna utföra den tjänst som har avtalats. För att kunna fullfölja våra leveranser av de produkter vi erbjuder så behöver vi ta del av de uppgifter som är vitala för att kunna utföra tjänsten.

Vi tar även del av dina personuppgifter för att kunna bidra med den bästa möjliga service. Detta för att din upplevelse av vår tjänst ska bli så bra som möjligt.

Dina personuppgifter används huvudsakligen av oss i följande syften:

Vi sparar enbart dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Läs mer om vad vi använder dina personuppgifter till, och på vilka grunder, i vår Integritetspolicy.

När samlar vi in och hanterar dina personuppgifter?

Du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du är förstår hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av din data. Informationen som vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i följande sammanhang:

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska bli manipulerade eller gå förlorade, eller att obehöriga ska få tillgång till dem, i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Så gör du för att utnyttja en rättighet

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan ska du i första hand kontakta oss via e-post till GDPR@fruktbudet.se. Obs! Förfrågan behöver komma från den e-postadress som är kopplat till ditt konto. Du behöver även ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på för att bekräfta din identitet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller cookiepolicy, eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

E-post: GDPR@fruktbudet.se

Postadress: Voltavägen 13 A, 168 69 Bromma

Telefon: 020-554420