Smaken av sol & sommar – hela året!

Vår väg mot minskad miljöbelastning

Vi arbetar fokuserat och strukturerat för att minska vår miljöbelastning. Genom att sätta tydliga mål kan vi hela tiden flytta gränser och bli bättre.

Fruktbudet har en modern fordonsflotta med 37 st egna leveransbilar. Lägsta miljöklass är just nu Euro 6, och alla nyinköpta bilar skall vara av högsta miljöklass. Vi har i dagsläget 2 st elbilar i vår flotta, ambitionen är att öka på med fler eldrivna bilar framöver. Samtidigt fasar vi ut användningen av Diesel och andra fossilbaserade drivmedel i de konventionella bilarna. Det innebär att vi succesivt ersätter fossila drivmedel med HVO100. Senast år 2025 ska våra leveranser vara helt fossilfria.

Fram till dess att vi är helt fossilfria fortsätter vi att klimatkompensera för 100 % av de utsläpp Fruktbudets egna och externa transporter faktiskt orsakar (det har vi gjort sedan 2010). Vi har kommit en bra bit på vägen. Från att ha släppt ut runt 350 ton koldioxid per år så hade vi under 2021 utsläpp på under 190 ton. Om mindre än 3 år ska det vara noll.

Genom mer koncentrerade försäljningsinsatser ökar vi densiteten per leveransplats/leveransrutt för att därmed också sänka bränsleförbrukningen per leverans.

Vår energianvändning blir succesivt effektivare för varje år. Vi har under de senaste åren minskat antalet kw-timmar genom att bygga nya energieffektiva kylanläggningar i Malmö och Göteborg. På dessa orter har vi också ersatt alla konventionella lysrör med LED-belysning som dessutom släcker sig själv med rörelsedetektorer. Fokus för 2022 och 2023 på energiområdet riktas nu mot Stockholm där vi planerar för ny set up.

Avfall är utöver transporter och energi vårt tredje fokusområde. När det gäller fruktavfall som utsorterad frukt och frukt som inte äts upp ute hos kund så ska 100 % av denna frukt tas om hand om på ett miljöeffektivt sätt. Det innebär att vi i första hand försöker hitta avsättning för frukten där den kan omsättas som det var tänkt, nämligen någon form av föda. Därför samarbetar vi bl.a med djurparker samt Rscued fruit som räddar kasserad frukt och gör juice, marmelad och andra livsmedel av denna typ av frukt. Den frukt som inte kan användas som djurfoder eller för produktion av processad frukt går istället till biogasproduktion.

Returemballage i både våra inkommande och utgående transporter är en central del i att minska vårt avfall. Därför arbetar vi med miljövänliga korgar, tillverkade av naturlig pil. Korgarna återanvänds och när de är uttjänta är det en helt biologisk produkt som enkelt kan återvinnas. I våra inköp av frukt prioriteras frukt i returlådor.