Smaken av sol & sommar – hela året!
020-554420

Vår väg mot minskad miljöbelastning

Vi arbetar fokuserat och strukturerat för att minska vår miljöbelastning. Genom att sätta tydliga mål kan vi hela tiden flytta gränser och bli bättre.

Fortsätta att klimatkompensera för 100 % av de utsläpp Fruktbudets egna och externa transporter orsakar.
Genom mer koncentrerade försäljningsinsatser öka densiteten per leveransplats/leveransrutt för att därmed också sänka bränsleförbrukningen per leverans.
Vi ska fortsätta att minska vår el-användning med 2-5 % per år. Detta ska t.ex. ske genom att succesivt byta ut traditionella lysrör mot LED-rör i våra produktionsanläggningar samt att genom ökad medvetenhet spara på el genom energisparande rutiner.
Fruktbudet har en modern fordonsflotta med 37 st egna leveransbilar. Lägsta miljöklass är just nu Euro 6, och alla nyinköpta bilar skall vara av högsta miljöklass. Vi har redan 2 st elbilar i vår flotta samtidigt som vi påbörjat utfasningen av Diesel och andra fossilbaserade drivmedel. Därför tankar vi just nu fler och fler bilar med det fossilfria bränslet HVO100 och senast år 2025 ska våra leveranser vara helt fossilfria. Fram till dess fortsätter vi att klimatkompensera för de utsläpp som vi gör.
100% av vår utsorterade frukt samt skall tas hand om på ett miljöeffektivt sätt ( t ex. biogasproduktion, djurparker, Rescued Fruits, m fl.).
Idag har vi till stor del returemballage i både våra inkommande och utgående transporter, men vi fortsätter att utveckla detta och ska öka användandet av returemballage med 5% per år.