Smaken av sol & sommar – hela året!

Våra köp- och leveransvillkor för fruktabonnemang

Leverans

Fruktbudet ansvarar för leverans av beställda varor.

Beställda varor skall kunden erhålla den dag som i detta avtal stadgas. Kunden, å sin sida, ansvarar för att dennes lokaler/ytor är tillgängliga på ett sådant sätt att leverans kan ske helgfri vardag någon gång mellan kl 07.00 – 16.00, om inte annan/specifik tid/lösning avtalats. Om leverans ej kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider, tillkommer kostnad enligt aktuell transportprislista med hänsyn tagen till leveransens omfattning.

Fruktbudet förbehåller sig rätten att ersätta ekologisk frukt med konventionellt odlad frukt i en situation då den förstnämnda ej finns att tillgå på marknaden. Likaså äger Fruktbudet rätt till dylikt byte i en situation då prisbilden för ekologisk frukt är att betrakta som extrem. Om situation enligt ovan skulle uppstå, är Fruktbudet skyldig att tydligt informera kunden i förväg.

Fruktbudet tillämpar ett retursystem för korgar, av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Vid utebliven retur av tomkorg debiteras en kostnad om 50 – 90 kr. För förändrat innehåll i korg, så kallad specialkorg, debiteras en extra kostnad.

Då ordinarie leveransdag infaller på en röd dag sker leverans normalt sätt istället på närmast följande icke-röda dag. Även leverans dag före den röda dagen kan förekomma, om detta av olika anledningar bedöms som ett bättre alternativ.

Kvalitetsgaranti och reklamation

Fruktbudet garanterar att den frukt och andra produkter som levereras fullgod kvalitet. Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Fruktbudet att samma dag eller senast nästa leveransdag (helgfri) utan kostnad för Kunden leverera ny produkt av fullgod kvalitet. Mindre avvikelser kan förekomma i exakta produkter, t ex vid slut från leverantör eller säsong.

Leveransuppehåll

Behörig beställare hos Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och får inte överstiga två månader. Behörig beställare måste skriftligen meddela Fruktbudet senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll. OBS!

Leveransuppehållet får ej nyttjas under uppsägningstid (gäller kunder med avtal innehållande villkor för uppsägningstid). Under uppsägningstiden får volymen/beställningen inte justeras ner med mer än maximalt 10 %.

Priser

Samtliga priser för Fruktabonnemang är angivna fritt kundens godsmottagning och är exklusive moms. I abonnemanget ingår frukt, packning av korg, transport, leverans samt lån av korg/emballage. Fruktbudet i Norden AB äger rätten att genomföra prisjusteringar två gånger per år, samt ytterligare prisjustering om centrala kostnadskomponenter i verksamheten utvecklar sig utanför normala nivåer.

Ändringar i abonnemang

Vi behöver 3 arbetsdagar på oss för ändringar i abonnemang innan de skall träda i kraft. Detta vill vi ha skriftligt till Kundcenter.

Uppsägning

Om inget annat avtalats löper våra abonnemang utan bindningstid. Vi behöver dock en framförhållning på 5 arbetsdagar för att hinna avsluta en stående beställning.

Uppsägning skall ske skriftligen via mail. Uppsägningstiden räknas från ankommet datum.

Betalningsvillkor

Faktura i efterskott med 14 dagars kredittid. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8 %.

Vid engångsbeställningar från nya kunder tillämpas förskottsbetalning.

Övrigt

Elektronisk faktura och EDI fakturering kan erbjudas som en tilläggstjänst, vänligen kontakta kundservice för offert.

Ladda ner underlag för ansökan

Miljö

Fruktbudet har branschens mest ambitiösa miljöarbete. Vi är sedan 2007 miljöcertifierade med ISO 14001 och höjer för varje år ribban för vårt miljö- och klimatarbete. Det innebär bl.a. att våra leveranser sker i leveransbilar som alltid köps in med högsta miljöklass. Alla nya bilar förses dessutom med alkolås och vi klimatkompenserar för samtliga våra leveranser, vilket innebär att alla utsläpp av avgaser neutraliseras genom plantering av koldioxidabsorberande träd i Afrika. För att finansiera vårt miljöarbete tar vi ut ett litet miljötillägg för våra leveranser. Denna, i kronor mätt, ringa avgift gör stor skillnad för vår gemensamma miljö. Vill du läsa mer om vårt miljöarbete, klicka dig in på om oss och sen miljöarbete.
Våra köp- och leveransvillkor för mötesprodukter

Normal leverans

För kunder med löpande abonnemang av frukt eller vid köp med ett ordervärde överstigande 750 kr utgår ingen leveransavgift, förutsatt att beställning inkommer två dagar innan leverans, leverans till ordinarie leveransadress och utkörningstid under dagen (07.00-16.00).

Expressleverans

Inkommen beställning efter kl 12.00 för leverans dagen efter, debiteras en transportkostnad för våra abonnenter om 95 kronor. För leverans samma dag och även vid tidspassning tillkommer en transportkostnad enligt gällande tariff. För övriga kunder gäller vår vanliga transporttariff.
Våra köp- och leveransvillkor för gåvor året om

Leveranser

Vi levererar till företag och privatpersoner under vardagar på kontorstid. Leverans till företag sker till reception eller godsmottagning beroende på volym. Till privatpersoner levererar vi hem till dörren. Telefon till mottagare är ett krav.

Paketsändningar

Packas dina produkter i fler än fem kartonger (eller om det finns andra särskilda skäl) fraktas de på pall.

< 1 kg 132 kr 1-4 kg 193 kr
4-9 kg 237 kr 9-14 kg 275 kr
14-19 kg 314 kr 19-24 kg 358 kr
24-34 kg 402 kr 34-59 kg 457 kr
59-79 kg 484 kr 79-99 kg 539 kr

Tilläggstjänster

Paket

  • Garanterad leveransdag 200 kr
  • Leveransgaranti 8.00-12.00 250 kr
  • Leveransgaranti 8.00-10.00 350 kr

Pall

  • Garanterad leveransdag 400 kr
  • Leveransgaranti 8.00-12.00 500 kr

Följande priser gäller för pallsändningar

  • Pall 1199 kr
  • Per pall utöver den första 600 kr

Leveransvillkor

Vi erbjuder leverans under önskad vecka. Observera att det endast ingår ett leveransförsök till mottagaren. Är mottagaren inte anträffbar vid leveransförsöket eller andra omständigheter som Fruktbudet ej råder över leder till att leveransen ej kan utföras aviseras beställaren för vidare åtgärder. Vid ny utkörning tillkommer en ny fraktkostnad. Beroende på produkten kan det tillkomma en ny kostnad för denna. Vid retur tillkommer en returkostnad. Om produkten inte kan återanvändas kommer denna debiteras.

Om mottagarens leveransadress är en postbox och/eller har ett boxpostnummer tillkommer en avgift på 100 kr för Adresservice. Vi tar då reda på de korrekta adressuppgifterna och ser till att leveransen kan utföras till mottagaren. Behöver du en leveransgaranti för en specifik dag eller tidpunkt offereras detta separat. Vid felaktiga uppgifter faktureras ert företag gåvans returkostnad till vårt lager. Norden och övriga Europa.

Vi hjälper gärna till med sändningar utanför Sverige, dessa offereras dock separat. Vid sändningar utanför EU tillkommer kostnader för tullklarering.

Priser och betalningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms och frakt. Betalning sker mot faktura, och betalningsvillkor är 14 dagar netto, gäller samtliga kreditgodkända gåvokunder. Fruktbudet förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning. Vid ordersumma som ej överstiger 500 kr utgår en expeditionsavgift på 75 kronor. Din beställning är bindande, vid eventuell avbeställning debiteras 50 % av ordervärdet.

Reklamationer och avvikelser

För reklamation av levererade produkter måste anmälan göras skriftligt senast 7 dagar efter mottagandet. Vid synlig emballage eller transportskada skall detta rapporteras direkt till chaufför eller ombud vid leveransen. Ta sedan så fort som möjligt kontakt med Fruktbudet med kollinummer och eventuellt ärendenummer hos transportören. Du kan enbart reklamera leveranstiden om du köpt leveransgaranti (se leveransvillkor). Vi kan aldrig kreditera mer än transportkostnaden vid förseningar.

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryck- och skrivfel samt mindre avvikelser av den levererade produkten i förhållande till produktbilden. Varor kan komma att utgå ur sortimentet.
Våra köp- och leveransvillkor för Julgåvor

Före den 9 december vill vi ha din beställning för att den säkert ska hinna fram innan jul.

Vi levererar julgåvorna under önskad vecka. Har du en lång mottagarlista gör du bäst i att skicka den till oss i Excelformat.

Mall finns att ladda ned på www.fruktbudet.se. Mottagaruppgifter, adress, postnummer, postadress och telefon dagtid måste vara korrekta.

Företag

Vi levererar till företag under vardagar på kontorstid. Leverans sker till reception eller godsmottagning beroende på volym. Telefon till mottagare är ett krav.

Privatpersoner

Leverans till utlämningsställe

Mottagaren får ett sms och kan själv samma dag hämta ut sin gåva hos närmaste ombud. Tänk därför på att färskvaror kanske inte lämpar sig i detta sammanhang. Mobiltelefonnummer är ett krav. Samma priser som företagsadresser gäller.

Leveranser

Leveranskostnad för julgåvor 150 kr per leveransadress inom våra egna områden, Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Skåne och Danmark.

Leveransgaranti DAG för paket och pall enligt nedanstående:

Tilläggstjänster

PAKET PRIS
Garanterad leveransdag 200 kr
Leveransgaranti 08.00-12.00 250 kr
Leveransgaranti 08.00-10.00 350 kr

*Leveransgaranti går inte till alla orter.

Paketsändningar för övriga sverige

Gåvoleveranser som skall skickas utanför våra egna utkörningsområden skickas med Postnord. Då gäller nedanstående tariff.

Packas dina produkter i fler än fem kartonger (eller om det finns andra särskilda skäl) fraktas de på pall.

VIKT PRIS VIKT PRIS
0-1 kg 132 kr 19-24 kg 358 kr
1-4 kg 193 kr 24-34 kg 402 kr
4-9 kg 237 kr 34-59 kg 457 kr
9-14 kg 275 kr 59-79 kg 484 kr
14-19 kg 314 kr 79-99 kg 539 kr

Pallsändningar

Pall 1199 kr
Per pall utöver den första 600 kr
Alla priser är exkl moms.

Leveransvillkor

Vi erbjuder leverans under önskad vecka. Observera att det endast ingår ett leveransförsök till mottagaren. Är mottagaren inte anträffbar vid leveransförsöket eller andra omständigheter som Fruktbudet ej råder över leder till att leveransen ej kan utföras aviseras beställaren för vidare åtgärder. Vid ny utkörning tillkommer en ny fraktkostnad. Beroende på produkten kan det tillkomma en ny kostnad för denna. Vid retur tillkommer en returkostnad. Om produkten inte kan återanvändas kommer denna debiteras.

Om mottagarens leveransadress är en postbox och/eller har ett boxpostnummer tillkommer en avgift på 100 kr. Vi tar då reda på de korrekta adressuppgifterna och ser till att leveransen kan utföras till mottagaren. Vid felaktiga uppgifter faktureras ert företag gåvans returkostnad till vårt lager.

Norden och övriga europa

Vi hjälper gärna till med sändningar utanför Sverige, dessa offereras dock separat. Vid sändningar utanför EU tillkommer kostnader för tullklarering.

Priser och betalningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms och frakt. Betalning sker mot faktura, och betalningsvillkor är 14 dagar netto, gäller samtliga kreditgodkända gåvokunder. Fruktbudet förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning. Vid ordersumma som ej överstiger.

500 kr utgår en expeditionsavgift på 75 kronor. Din beställning är bindande, vid eventuell avbeställning debiteras 50 % av ordervärdet.

För reklamation av levererade produkter måste anmälan göras skriftligt senast 7 dagar efter mottagandet. Vid synlig emballage-eller transportskada skall detta rapporteras direkt till chaufför eller ombud vid leveransen. Ta sedan så fort som möjligt kontakt med Fruktbudet med kollinummer och eventuellt ärendenummer hos transportören. Du kan enbart reklamera leveranstiden om du köpt leveransgaranti (se leveransvillkor). Vi kan aldrig kreditera mer än transportkostnaden vid förseningar.

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryck- och skrivfel samt mindre avvikelser av den levererade produkten i förhållande till produktbilden. Varor kan komma att utgå ur sortimentet.