Smaken av sol & sommar – hela året!
Kontakta mig

Miljöarbete

VI VILL VARA EN FÖREBILD, BÅDE FÖR DIG OCH ANDRA


Fruktbudet har ambitionen att vara det mest ansvarstagande företaget i vår bransch när det gäller miljöfrågor. Vi ska leda utvecklingen och vara Sveriges mest miljö- och klimatmedvetna leverantör i fruktkorgsbranschen.

Därför står miljö- och klimatfrågorna högt på vår agenda. Vi ska alltid vara en förebild för andra företag och vi efterlever självklart den miljölagstiftning som finns. Utöver det deltar vi också i frivilliga initiativ som t.ex. ISO 14001.

Alla vi som arbetar på Fruktbudet är utbildade och motiverade till att uppträda och agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i alla delar av vårt dagliga arbete. Här pågår också en ständig förbättring och systematisk mätning av vår miljöprestanda.

Inte minst är vi noga med att minimera förorenade utsläpp till luft, mark och vatten. I vår miljöstrategi ingår bland annat att kontinuerligt minska vårt avfall, att senast år 2025 ha fasat ut fossila drivmedel och helt övergått till eldrivna bilar och att under tiden klimatkompensera för alla våra och våra underleverantörers leveranser. Vi blir aldrig nöjda utan vässar, i enlighet med arbetet om ständiga förbättringar, våra målsättningar för varje år.

Kontakta gärna vår miljöansvarige, Fredrik Fröborg, om du vill veta mer. Telefonnummer 020-55 44 20.

Läs mer om vår miljöarbete