Smaken av sol & sommar – hela året!
Kontakta mig

Genomförda åtgärder

Inte bara prat. Detta har vi genomfört.

Detta är några exempel på det vi hittills har gjort för att minska vår miljöpåverkan.

  • Vi utbildar våra medarbetare i miljökunskap och i vårt miljöarbete eftersom allmän medvetenhet är centralt för att lyckas med miljöarbetet.

  • Vi klimatkompenserar för 100 % av de utsläpp som våra transporter orsakar. Klimatkompensation sker genom att vi deltar i ett projekt för trädplantering i Afrika i samarbete med organisationen Zero Mission.

  • Vi har under de senaste 3 åren ökat försäljningen av Ekologisk frukt från ca 20 % till ca 40 %. Under 2016 lanserade vi vårt eget varumärke EKO 365, då vi som branschledande aktör vill vara med och driva utvecklingen mot en seriös marknad för ekologiska fruktkorgar i Sverige. EKO365 är vår stämpel som står för kvalitetssäkrade korgar med 100 % ekologisk frukt, 365 dagar om året – allt reviderat av extern part, i vårt fall SMAK.

  • Vi tar hand om all utsorterad och överbliven frukt på ett miljöeffektivt sätt. Det innebär att ingen frukt går till spillo. Frukt som av någon anledning är kasserad eller som inte håller måttet för fruktkorgarna, går istället till välgörenhet som t.ex. stadsmissionen, till djurparker som t.ex. Skånes Djurpark eller så skickas den till Resued Fruits i Helsingborg som använder den till produktion av marmelad eller saft. Frukt som inte kan användas till dessa saker blir istället till biogas. Vi behöver med andra ord aldrig ha dåligt samvete över frukt som inte kan användas till det var avsedd till från början, det känns skönt!

  • Vi samlastar frukten och arbetar dagligen för att förkorta distributionsvägar och undvika onödiga transporter. Nyligen har vi t ex. försett alla våra fordon med GPS-teknik, som gjort vår ruttoptimering mer effektiv, vilket har fått till följd att vi har sänkt våra utsläpp med hela 20 %.

  • Miljön står i fokus för när vi jobbar med vår fordonsflotta. Vid nyanskaffning av bilar är det endast högsta miljöklass som kan väljas. Under 2018 införskaffar vi vår första el-leveransbil och påbörjar därmed arbetet som på lite sikt ska ge oss helt fossilfria leveranser ut till våra kunder. Vi använder endast miljömärkt el.

  • Vi har minskat vår papperförbrukning genom att öka andelen elektronisk fakturering. Vi jobbar sedan flera år med digital signering av offerter/avtal och vi använder endast svanenmärkta skrivare.

  • Vi arbetar aktivt med att öka andelen returemballage för den inköpta frukten så att vi kan minimera användningen av wellpapp och träd.